Archiwum

Powrót do listy aktualności

Najlepszy strażak w Gminie Pińczów 18.09.2008

Stanisław Sternak – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej z Chruścic znalazł się w czołówce plebiscytu na najlepszego strażaka 2008 w Powiecie Pińczowskim. Plebiscyt zorganizowało „Echo Dnia”.

 Stanisław Sternak pochodzi z rodziny o silnych tradycjach strażackich. Jego ojciec był strażakiem, jego syn Marcin pełni aktualnie funkcję prezesa OSP Chruścice, także dwie córki  zasilają szeregi jednostki. Sam już III kadencję z kolei pełni funkcję naczelnika OSP Chruścice a w Ochotniczej Straży Pożarnej działa już przeszło 38 lat. To właśnie za jego kadencji jednostka z Chruścic wpisana została do Krajowego Systemu Ratownictwa – stanowiąc obecnie jedną z najlepiej wyposażonych i najlepiej działających jednostek OSP z terenu Gminy Pińczów.

„Na stanie OSP Chruścice posiadamy 2 samochody, sprzęt specjalistyczny, zestaw ratownictwa medycznego, pompy, ubiór specjalistyczny” – wymienia Stanisław Sternak – „W naszej jednostce działa 42 strażaków ochotników, dzięki których zaangażowaniu i społecznej pracy jednostka może pochwalić się nie tylko wyremontowaną remizą, bardzo dobrym wyposażeniem, ale przede wszystkim wzorową służbą strażacką.”
Zarząd OSP Chruścice stara się zdobywać środki zewnętrzne na poprawę warunków i zaplecza jednostki. W tym roku jednostka przystąpiła do konkursu i otrzymała dofinansowanie ze środków programu Odnowa Wsi na „Remont i modernizację budynku OSP” w kwocie 25 000 zł, który już został zakończony.

Gratulacje za wyróżnienie w plebiscycie dla Stanisława Sternaka złożył burmistrz Włodzimierz Badurak. „Wyróżnienie w plebiscycie na Najlepszego Strażaka 2008 dla pana Sternaka nie jest przypadkowe. Przez wiele lat OSP Chruścice, w której pan Stanisław jest naczelnikiem, efektownie promuje trudną i ofiarną służbę strażacką i zdecydowanie jest jedną z najlepszych jednostek OSP w Gminie Pińczów, na którą zawsze możemy liczyć.”