Archiwum

Powrót do listy aktualności

Można składać wnioski o dofinansowanie utylizacji azbestu 27.08.2012

Od września do połowy października, w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, można składać wnioski o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest działa na terenie gminy już od kilku lat. W tym roku zadanie to dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Na podstawie umowie dotacji zawartej w WFOŚiGW w Kielcach
w tym roku zostanie usunięte z terenu miasta i gminy Pińczów 66,5 tony wyrobów zawierających azbest za kwotę 19 201,46 zł. Wyroby te - zwykle eternit - są zabierane z nieruchomości i przewożone na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Tylko w tym roku zrealizowano ponad 20 wniosków na terenie gminy Pińczów. Osoby zainteresowane dofinansowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest w 2013 roku będą mogły składać deklaracje od września do połowy października. Urząd Miejski planuje dofinansowanie na tych samych zasadach tj. właściciel (użytkownik nieruchomości) na własny koszt usuwa eternit z dachu i składa go na palecie w miejscu łatwo dostępnym dla samochodu - zwykle w pobliżu wjazdu na posesję a na koszt gminy  eternit usuwany jest z nieruchomości, transportowany na składowisko i utylizowany.

Realizacja zadania „Usuwanie, transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pińczów” jest dofinansowywana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w następującej wysokości: środki NFOŚiGW w Warszawie – 8 640,66 zł tj. 45,00 % kosztów kwalifikowanych zadania, środki WFOŚiGW w Kielcach – 6 720,51 zł tj. 35,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 <img src="images/aktualnosci/old/news/8911346067708logo.jpg" border="0" alt="" />