Archiwum

Powrót do listy aktualności

Modernizacje Roku wręczone 30.08.2012

W środę, 29 sierpnia, ogłoszono wyniki i wręczono nagrody XVI edycji konkursu Modernizacja Roku. W gronie finalistów plebiscytu, którzy wzięli udział w uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, znalazła się także gmina Pińczów.  Modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury była jedną ze 100 inwestycji z całej Polski, która dotarła do ścisłego finału.Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć  budowlanych ukończonych w 2011 roku wyróżniających się szczególnymi walorami. Organizatorzy chcą w ten sposób propagować  i wspierać działania dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promować modernizacje, przebudowy i rozbudowy obiektów dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji.  „Cieszę się, że wraz z tymi inwestycjami pomnożył się nasz dorobek materialny, nasze zbiorowe dziedzictwo, które z dumą będziemy mogli przekazać następnym pokoleniom" – napisał w liście do uczestników gali prezydent Bronisław Komorowski, który objął patronat honorowy nad plebiscytem.

Łącznie wręczono nagrody i wyróżnienia w 14 kategoriach, w tym: obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty mieszkalne, rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych, obiekty sakralne, obiekty ochrony środowiska, obiekty przemysłowo-inżynieryjne, obiekty edukacyjne. W sumie do nagrody "Modernizacji Roku" za rok 2011 wpłynęło ponad 900 zgłoszeń. Modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury oceniana była w kategorii: obiekty kultury. Tytuł Modernizacji Roku 2011 w tej kategorii otrzymała krakowska inwestycja - „Rewaloryzacja i adaptacja budynku na Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa NILA”.

 

W uroczystości wręczenia nominacji, nagród i wyróżnień wzięli udział przedstawiciele Miasta i Gminy Pińczów: burmistrz Włodzimierz Badurak, inspektor ds. inwestycji Bernarda Bugaj i sekretarz gminy Marcin Kozłowski oraz przedstawiciel wykonawcy - wiceprezes Zarządu Kartel S.A. Tomasz Sękiewicz.