Archiwum

Powrót do listy aktualności

Miejska i Gminna Biblioteka w Pińczowie w Programie Rozwoju Bibliotek 29.02.2012

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie już od dwóch lat bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek, którego celem jest zmiana wizerunku i modernizacja bibliotek.

Otrzymany w ramach Programu sprzęt (zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe) pozwolił udostępnić we wszystkich jednostkach  czytelnie internetowe z bezpłatnym dostępem do sieci. Ponadto biblioteki zostały objęte cyklem szkoleń z zakresu technologii informatycznych.

Komputery są dostępne dla czytelników codziennie w godzinach pracy bibliotek. Korzystają z nich najczęściej dzieci i młodzież, a w ramach Dni Seniora przeprowadzane są kursy komputerowe dla najstarszych użytkowników biblioteki.

W lutym 2012r, Biblioteka w Pińczowie została wytypowana do wizyt monitorujących, przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

W lutym firma PWC Polska sp. z o.o. przeprowadziła w dwóch filiach wiejskich: w Młodzawach i Kozubowie (losowo wybranych spośród 300 placówek na terytorium całego kraju) wizyty monitorujące sposoby codziennego użytkowania sprzętu komputerowego oraz działań, które podejmowane są w bibliotekach z wykorzystaniem tego sprzętu. Monitoring wypadł pomyślnie dla obu filii.

Źródło informacji  Biblioteka Publiczna, pinczow.com