Archiwum

Powrót do listy aktualności

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ponidzie zatwierdzona! 12.01.2009

Przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju to główny punkt walnego zebrania  LGD Ponidzie, które miało miejsce w minionym tygodniu w PSCK. Kolejnym krokiem LGD będzie złożenie w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wizja obszaru działania LGD Ponidzie:
Obszar działania LGD Ponidzie słynie ze swych walorów przyrodniczo- kulturowych a dzięki aktywności i współdziałaniu mieszkańców osiąga wysokie standardy w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Cele strategiczne:
1. Rozwój turystyki w oparciu o wartości dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.
2. Świadome i aktywne społeczeństwo warunkiem rozwoju gospodarczego i integracji społecznej.
3. Wsparcie dla zwiększenia konkurencyjności i potencjału ekonomicznego obszaru

Misja LGD:
LGD Ponidzie czerpiąc z dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, poprzez zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa, kreatywności i pomysłowości wspiera zrównoważony rozwój obszaru.

Kolejną czynnością, jaką musi zrobić LGD Ponidzie, to złożenie w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach w terminie do 15.01.2009 roku wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.