Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konsultacja oferty - tryb pozakonkursowy 22.06.2011

Oferta Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie.
Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
fax: (041) 357-26-45
e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

Pobierz
: Oferta Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie