Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konsultacja ofert - tryb pozakonkursowy 11.04.2012

Konsultacja ofert – tryb pozakonkursowy
Oferty UKS „ŹRÓDEŁKO – SWIM” dotyczą realizacji zadania publicznego z zakresu:

1.Ochrony zdrowia, rehabilitacji, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, o nazwie „Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/ - pływanie; prowadzenie pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla wszystkich zainteresowanych dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów oraz prowadzenie sekcji pływackiej, udział w zawodach i innych imprezach sportowych na terenie gminy, regionu i kraju, organizacja zawodów.

2.Kultury fizycznej, sportu i turystyki "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej gminy Pińczów, oraz promocja regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, w dyscyplinie sportowej - pływanie;prowadzenie zajęć nauki pływania dla wszystkich zainteresowanych z gminy Pińczów, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizacja zawodów, turniejów sportowych."

Publikowane oferty poddane są konsultacjom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
fax (o41) 357 26 45

e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

Pobierz: http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3417