Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konkurs Izby Skarbowej w Kielcach 05.04.2012

Szybki PIT zachęca do ułożenia hasła związanego ze składaniem zeznań rocznych przez Internet
Weź udział w konkursie  organizowanym przez Izbę Skarbową w Kielcach. Konkurs dotyczy hasła promującego składanie zeznań rocznych za pośrednictwem Internetu.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie. Kryterium wyboru laureatów będzie oryginalność pracy i odzwierciedlenie tematu konkursu, a warunkiem uczestnictwa jest dołączenie (kserokopii lub skanu) UPO-
Urzędowego Poświadczenia Odbioru złożonego przez rodzica, opiekuna prawnego zeznania przez Internet.
Prace z hasłami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres :is@sk.mofnet.gov.pl lub przesłać pocztą na adres : Izba Skarbowa w Kielcach ul. Witosa 78 B, 25-561 Kielce z dopiskiem „Konkurs na Hasło” w terminie do 30 kwietnia 2012 r.
    
Do wygrania ciekawe nagrody.
    Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Pobierz:  Regulamin