Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konferencja PO Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim 04.03.2008

7 marca 2008 roku w sali konferencyjnej Internatu LO w Pińczowie (ul. Żwirki i Wigury) odbędzie się konferencja Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Świętokrzyskim – możliwe obszary wsparcia w ramach aktualnie ogłaszanych konkursów. W konferencji weźmie udział wicemarszałek województwa Zdzisław Wrzałka.

Program:
10:00 powitanie uczestników konferencji
10:15 wprowadzenie do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
10:45 omówienie priorytetów i działań PO KL umożliwiających tworzenie projektów w ramach:
- Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”
- Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
11:15 przerwa
11:30 omówienie Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
12:00 omówienie Priorytetów i Działań PO KL umożliwiających tworzenie projektów w ramach:
- Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
- Poddziałania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
12:30 Podsumowanie oraz pytania i odpowiedzi