Archiwum

Powrót do listy aktualności

Kolejne pieniądze na inwestycje drogowe w regionie 11.05.2009

W minionym tygodniu Marszałek Adam Jarubas i przedstawiciele samorządów z regionu świętokrzyskiego podpisali umowy wstępne na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego kolejnych inwestycji drogowych. Dzięki pieniądzom z RPO sfinansowana będzie ważna inwestycja dla miasta Pińczowa - przebudowa ul. Republiki Pińczowskiej.

-To ważny moment dla nas wszystkich. Stawiamy kolejny krok w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – mówił podczas uroczystości marszałek Adam Jarubas. - Nabór na zadania związane z infrastrukturą drogową jest największym jaki do tej pory ogłosiliśmy. W sumie zaowocował on podpisaniem 68 preumów na łączną sumę dofinansowania przekraczającą 324 mln złotych – poinformował marszałek. Zdaniem Adama Jarubasa - skala zaangażowania w ten obszar jest tak duża, ponieważ na poprawę stanu dróg obserwujemy największe zapotrzebowanie społeczne. To obszar, na inwestowanie w który najczęściej liczą mieszkańcy nie tylko naszego regionu. Drogi stanowią bowiem najważniejszy element spójności komunikacyjnej, decydują o poprawie standardu życia i podniesieniu konkurencyjności regionu – przekonywał marszałek Jarubas. (...) - Mamy teraz dobry czas na ogłaszanie przetargów i rozpoczynanie inwestycji. Dlatego chciałbym z tego miejsca życzyć Państwu powodzenia w realizacji procedur przetargowych, tak byśmy bez przeszkód i opóźnień mogli wydawać unijne pieniądze – zakończył marszałek Adam Jarubas.

Dzięki pieniądzom z RPO zostanie sfinansowana bardzo ważna inwestycja dla Pińczowa - przebudowa ul. Republiki Pińczowskiej. Szacunkowa wartość projektu wynosi 5850000 zł, 60% tej kwoty (3510000 zł) stanowić będzie dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

"Do czerwca 2009 roku planujemy wykonać projekt techniczny przebudowy ul. Republiki Pińczowskiej. Rozpoczęcie inwestycji planujemy na październik 2009 a jej zakończenie na październik 2010." - mówi burmistrz Włodzimierz Badurak.

Projekt obejmie odcinek drogi na długości 1267 m, na którym wykonana zostanie nowa nawierzchnia (bitumiczna), obustronny chodnik i bezpiecznik. W ramach zadania przebudowane zostaną skrzyżowania, zjazdy do posesji oraz pasy zieleni. W zakres zamierzenia wpisane zostały również: budowa parkingu, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.