Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacja dla użytkowników instalacji solarnych wybudowanych w latach 2014-2015 27.12.2019

Gmina Pińczów informuje, że zgodnie z zapisami umownymi od stycznia 2020r będzie przeprowadzony ostatni przegląd gwarancyjny wszystkich instalacji solarnych wybudowanych w latach 2014-2015 wraz z wymianą czynnika obiegowego.

Przeglądy wraz z wymianą glikolu będą realizowane w miesiącach: 02.01.2020 - 05.2020 oraz 09.2020 - 31.12.2020, z wyłączeniem miesięcy letnich ze względu na utrudnioną czynność odpowietrzania instalacji solarnych po wymianie czynnika.

Termin dokonania przeglądu z wymianą glikolu będzie ustalany z beneficjentem telefonicznie. Brak udostępnienia budynku przez beneficjenta w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie będzie równoznaczny z odmową dokonania przeglądu z wymianą glikolu, natomiast koleiny przyjazd Wykonawcy w tym celu będzie odpłatny.