Archiwum

Powrót do listy aktualności

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 02.03.2012

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert


na realizację w 2012r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych Gminy w obszarach:

1.kultura fizyczna, sport i turystyka
2.ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

Szczegóły w załączniku na stronie BIP - http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3385