Archiwum

Powrót do listy aktualności

Gminny Dzień Strażaka w Skowronnie Dolnym 12.05.2019

Mszą świętą na placu przed remizą strażacką Ochotniczej Straży Pożarnej w Skowronnie Dolnym rozpoczęły się uroczystości Gminnego Dnia Strażaka. Mszę świętą odprawił ksiądz dziekan Jan Staworzyński – kapelan strażaków. Uczestniczyli w niej przybyli goście, poczty sztandarowe, strażacy z jednostek z Gminy Pińczów oraz mieszkańcy. Na jej zakończenie nastąpiło poświęcenie dwóch samochodów pożarniczych z OSP Młodzawy Duże oraz OSP Skowronno Dolne. Następnie, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym wg którego przebiegała uroczystość, dowódca uroczystości druh Tadeusz Szarek złożył raport z uroczystości Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pińczowie Włodzimierzowi Badurakowi – jednocześnie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. Poczet flagowy z jednostki OSP w Skowronnie Dolnym wciągnął biało czerwoną flagę na maszt.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym członkom poszczególnych jednostek. Najwyższym odznaczeniem uhonorowany został druh Zdzisław Mider - Prezes jednostki OSP Młodzawy Duże. Odznaczenie jakim został wyróżniony, to Złoty Znak Związku. Jest to najwyższe odznaczenie ochotniczego pożarnictwa nadawane przez Zarząd Główny Związku w Warszawie. Kolejnym wręczonym odznaczeniem był Brązowy Medal za Zasługi dla pożarnictwa dla druha Tomasza Sobczyka z OSP w Koperni.

Po wręczeniu odznaczeń nadszedł czas na przemówienia. Pod adresem strażaków padło wiele ciepłych słów. Podziękowania za sumienne wykonywanie obowiązków, pochwały z osiąganych sukcesów oraz życzenia wszystkiego co dobre, życzenia pomyślności w działalności społecznej, pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Na zakończenie części oficjalnej przeprowadzono defiladę, którą poprowadziła orkiestra.

Po jej zakończeniu na scenie pojawiły się dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Świetlik w Skowronnie Dolnym, które przygotowały część artystyczną o tematyce związanej z obchodzonym świętem strażackim. Następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowała młodzież z Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

W obchodach uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie kpt. Mateusz Tarka, ks. dziekan Jan Staworzyński, Skarbnik Gminy Pińczów Mirosława Wiśniewska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie Zdzisław Woźniak, Wiceprzewodniczący Kazimierz Klasiński oraz Krzysztof Wąsik. Uroczystości poprowadził Sekretarz Gminy Pińczów Marcin Kozłowski.

 

skowr 1

skowr 2

skowr 3

skowr 4

skowr 5

skowr 6

skowr 7

skowr 8

skowr 9

skowr 10

skowr 11

skowr 12skowr 14

skowr 13

skowr 15

skowr 16

skowr 17

skowr 18