Archiwum

Powrót do listy aktualności

Gmina Pińczów uzyskała świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu 09.01.2020

W związku z inicjatywą utworzenia uzdrowiska Gmina Pińczów w 2019r. uzyskała świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu, w którym stwierdzono, że obszar planowany pod działalność uzdrowiskową we wschodniej części miasta Pińczów sołectwie Pasturka charakteryzuje się parametrami sanitarnymi powietrza pozwalającymi na stosowanie klimatoterapii oraz korzystnymi właściwościami leczniczymi i profilaktycznymi bioklimatu, które mogą być wykorzystywane w leczeniu klimatycznym. Warunki klimatyczne i stan sanitarny powietrza może być wykorzystywany w leczeniu klimatycznym do chorób narządu ruchu i stanów pourazowych, chorób reumatycznych, chorób skóry, układu nerwowego oraz nadciśnienia tętniczego.

Jako najkorzystniejszy dla leczenia klimatycznego wskazano okres od początku kwietnia do początku czerwca oraz od drugiej dekady sierpnia do końca października, kiedy można korzystać z helio- i aeroterapii jak i terenoterapii.

Badania w zakresie klimatu i świadectwo wystawił Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńskiego z siedzibą w Warszawie.

W badaniach, na podstawie danych pośrednich stwierdzono, że liczba godzin ze słońcem jest prawdopodobnie wyższa niż norma usłonecznienia, wynosząca dla uzdrowisk środkowej Europy 1500 godzin w roku. Ponadto średnia liczba dni z opadem wynosi 155 i jest znacznie niższa od dopuszczonej normą, co oznacza, że badany obszar spełnia wymagane w tym zakresie kryterium. Norma liczby dni z mgłą zarówno w półroczu chłodnym jak i ciepłym jest także zachowana.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu świadectwa klimatycznego będzie przystąpienie do sporządzenia operatu uzdrowiskowego, co otworzy drogę do zatwierdzenia statusu uzdrowiskowego Gminy Pińczów. Operat ten określi również strefy uzdrowiskowe.

Zgodnie z założeniami uzdrowisko funkcjonować będzie w oparciu o złoża wód leczniczych „Las Winiarski", które w znacznej części położone są na terenie naszej Gminy.

Utworzenie strefy uzdrowiskowej na terenie miasta i sołectwa Pasturka przyspieszy rozwój regionu, poprawi jakość życia mieszkańców, zwiększy liczbę turystów odwiedzających Ponidzie, powstaną nowe miejsca pracy.


pińczów z góry