Archiwum

Powrót do listy aktualności

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2008

13 października odbyło się spotkanie z nauczycielami, dyrektorami szkół i pracownikami oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości wręczone zostały Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmowanej na rzecz uczniów.   Dzień Edukacji Narodowej został ustalony na mocy artykułu 74. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (14 października) została uznana za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty.

W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy wyrazy najwyższego szacunku i podziękowania za pracę i zaangażowanie w rozwój oświaty.

Państwa oddanie i rzetelne wykonywanie obowiązków mają niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju i przyszłości młodych osób. Dzięki Państwa wiedzy, umiejętnościom i serdeczności, jaką otaczacie dzieci i młodzież stają się Oni wartościowymi ludźmi otwartymi na świat i drugiego człowieka.

Dziękuję wszystkim Pracownikom szkół, bez których niemożliwa byłaby właściwa realizacja zadań edukacyjnych.
Życzę Państwu nieustającej radości z efektów działań, energii w dążeniu do wytyczonych celów, satysfakcji z sukcesów uczniów oraz wiele zdrowia i osobistego szczęścia.

Włodzimierz Badurak                                    Marek Zatorski
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów                Zastępca Burmistrza