Archiwum

Powrót do listy aktualności

Dożywianie dzieci w szkołach 27.02.2008

Ponad 400 dzieci z terenu Gminy Pińczów korzysta z dożywiania w szkołach i przedszkolach - wynika z danych przekazanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie. 25 lutego podczas posiedzenia Komisji Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska kierownik MGOPS – Andrzej Piekoszewski przedstawił radnym informację na temat działań gminy zmierzających do przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin z terenu Gminy Pińczów.

Wsparcie dzieci przez dożywianie to nieodłączny element pomocy dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej. „Z tej formy pomocy korzystają w szczególności dzieci i młodzież, w mniejszym zakresie również osoby starsze i samotne”- mówi Andrzej Piekoszewski kierownik MGOPS w Pińczowie - „W zależności od potrzeb osoby lub rodziny Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje pomoc doraźną lub okresową w postaci jednego, gorącego posiłku dziennie. W placówkach oświatowych dzieci i młodzież korzystają z gorącego posiłku i zestawów śniadaniowych.”

Realizacja programu dożywiania finansowana jest w 40% ze środków własnych gminy, 60 % stanowi dotacja z budżetu państwa. Zaplanowany koszt dożywiania w 2008 roku wyniesie ogółem 357 197 zł, w tym 142 879 zł stanowią środki gminy.

W chwili obecnej z dożywiania w Gminie Pińczów korzysta 418 dzieci, w tym 273 z terenów wiejskich.