Archiwum

Powrót do listy aktualności

Dofinansowane projekty stowarzyszeń 27.05.2009

Utworzenie Chaty Boguckiej, budowa centrum rekreacyjnego w Mozgawie i pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych w przezwyciężaniu trudności życiowych to projekty stowarzyszeń z Gminy Pińczów, które zostały rekomendowane do realizacji. W  ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opublikował listy projektów, które otrzymały dofinansowanie.

„Utworzenie Chaty Boguckiej – remont i modernizacja świetlicy” to projekt złożony przez Klub Rozwoju Regionalnego w Bogucicach, natomiast „Centrum rekreacyjne – zagospodarowanie placu we wsi Mozgawa” jest projektem Fundacji „Ekorozwój Ponidzia”. Projekty zgłoszone zostały do konkursu przedsięwzięć Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi . Wnioski, napisane zostały przy współpracy z Urzędem Miejskim w Pińczowie, otrzymały dofinansowanie w maksymalnej wysokości 20 000 zł, co stanowi 80% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa podjął również uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na 2009 rok na zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym. Dotację, w wysokości 4800 zł, otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik” z Pińczowa. W ramach projektu stowarzyszenie zorganizuje i przeprowadzi szkolenia i warsztaty pod nazwą „Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych w przezwyciężeniu trudności życiowych.” Będzie to cykl wykładów z psychologiem, z przedstawicielami instytucji pomagających osobom niepełnosprawnym oraz warsztaty plastyczne i teatralne dla dzieci, a dla rodziców warsztaty nakierowane na zagadnienia jak pomagać dziecku w budowie dobrej samooceny.