Archiwum

Powrót do listy aktualności

Debatowali o bezpieczeństwie 02.10.2008

Samorządowcy, przedstawiciele policji, organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy i uczniowie szkół debatowali dziś w Pińczowie na temat bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz w miejscu zamieszkania. Gośćmi debaty byli również Mirosław Schossler – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji z Kielc, Jakub Kosiń – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Janusz Łach - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Pionu Ochrony Urzędu Marszałkowskiego oraz Maciej Pampuch – pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. bezpieczeństwa. Pińczowska debata była już czwartą z trzynastu zaplanowanych debat jakie mają się odbyć na terenie województwa świętokrzyskiego.

<img src="images/aktualnosci/old/news/4411222952277debata.jpg" border="0" alt="" />

„Dzisiejsza debata jest formą poszukiwania nowych możliwości dotarcia do społeczeństwa. Dyskusja ta ma pomóc wytyczyć nowe drogi, kierunki działania policji tak, aby dostosować je do Waszych potrzeb” – mówił Komendant Wojewódzki Policji Mirosław Schossler – „Ocena społeczna, a nie statystyczna, jest bardzo ważnym elementem w tej ogólnowojewódzkiej debacie jaką podjęliśmy wspólnie z Wojewodą Świętokrzyskim i Marszałkiem Województwa”.

<img src="images/aktualnosci/old/news/9861222952295debata2.jpg" border="0" alt="" />

Po oficjalnych wystąpieniach gospodarzy spotkania oraz zaproszonych gości Komendant Powiatowy Policji w Pińczowie Adam Równicki przedstawili zebranym krótką prezentację na temat zagrożeń jakie występują na terenie Powiatu Pińczowskiego. Prezentacja była punktem wyjściowym do dyskusji. Najczęściej poruszanymi problemami przez uczestników spotkania było nieposzanowanie mienia w miejscu zamieszkania, problemy bezpieczeństwa m.in. przy ul. Złotej 16, czy przy sklepach na terenie Gminy Pińczów, wzmożenie patroli w niektórych miejscach na terenie Pińczowa i okolicznych miejscowości, niebezpieczeństwo w ruchu drogowym powodowane niejednokrotnie przez nastoletnich kierowców skuterów.

<img src="images/aktualnosci/old/news/6061222952353debata3.jpg" border="0" alt="" />

Niezwykle ważnym i cennym głosem w dyskusji były uwagi zgłaszane przez samych uczniów szkół a dotyczące ich poczucia bezpieczeństwa w trakcie i po zajęciach szkolnych. Uczniowie konkretnie wskazywali miejsca, które są szczególnie niebezpieczne; poddawali także własne propozycje działań policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Podsumowując dwugodzinną debatę Komendant Wojewódzki Policji Mirosław Schossler podziękował w szczególności za te głosy młodzieży i zapewnił, że wszystkie ze zgłaszanych dziś problemów i postulatów stanowić będą podstawę do działań podejmowanych przez policję w roku 2009.