Archiwum

Powrót do listy aktualności

„Kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów” 28.05.2009

Szybko postępują prace w zakresie wodociągowania gminy. Wczoraj rozpoczęto budowę wodociągu we wsi Mozgawa, niebawem rozpoczną się prace w Kowali i Gackach (Wieś). Będą to ostatnie 3 z 11 wodociągów, jakie wpisane były w wieloletnie zadanie inwestycyjne gminy pod nazwą „Kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów”.

Wodociągowanie jest największą z aktualnie realizowanych przez gminę inwestycji. Zadanie opiewające na 5,4 mln zł rozpoczęło się we wrześniu ubiegłego roku, a planowo ma zakończyć się pod koniec listopada 2009. „Przy dobrej pogodzie i narzuconym tempie prac mamy nadzieję, że wodociągowanie naszej gminy zakończy się na przełomie września i października.” – zapewnia burmistrz Włodzimierz Badurak. -  „Już wykonano wodociągi wraz z przyłączami w miejscowościach: Chruścice, Krzyżanowice Średnie, Sadek przysiółek Mysiak oraz Bugaj. W miejscowości Szarbków, Chwałowice, Uników oraz Chrabków prace przy budowie sieci wodociągowych dobiegają końca. W przyszłym tygodniu przeprowadzona zostanie próba ciśnień w tych sieciach. Do wykonania pozostaną indywidualne przyłącza wodociągowe. Mamy nadzieję, że w połowie wakacji do mieszkańców tych miejscowości popłynie upragniona woda.”
W środę rozpoczęły się prace przy budowie wodociągu we wsi Mozgawa. Do zakończenia inwestycji  gminę czeka budowa wodociągu we wsi Kowala i Gacki Wieś.

Całkowita wartość budowy wodociągów wraz z przyłączami w 11 miejscowościach opiewa na kwotę 5,4 mln zł, z czego dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wynosić będzie 2 407 320,45 zł (co stanowi 56,72% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych).

Dzięki realizowanemu przez Gminę Pińczów projektowi do ponad 2000 mieszkańców gminy popłynie woda. W sumie długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniesie 44,6 km, a długość przyłączy około 12 km.